Khách sạn 11 photos | 2294 view

Toàn cảnh

Toàn cảnh

Toàn cảnh

Toàn cảnh

Toàn cảnh

Toàn cảnh

Tiếp tân

Nhà hàng
Phòng nghỉ 4 photos | 2292 view

Phòng đôi

Phòng đôi

Nội thất

Nội thất
 
 
 
KHÁCH SẠN HỒNG ĐỨC
Địa chỉ: Đường Yên Ninh, Phường Mỹ Bình, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại : (0259)3891388 - 0919 697 049 (Chị Yên)           Fax: (0259)3891387
Website: hotelhongduc.com.vn
Email: hotelhongducnt@gmail.com